Sandgjutning

Med hög teknisk kompetens och ett gediget hantverkskunnande kan vi på Lättmetallverket möta alla de krav som marknaden ställer på ett gjuteri i Sverige – oavsett om det gäller framtagning av enstaka prototyper eller tillverkning av längre serier.

Vi sandgjuter metall i blockformning – både maskin- och handformning – och använder oss av ren natursand. Sanden är kemiskt bunden, både till kärnor och block, vilket resulterar i att vi kan komma ned mot en bättre ytfinish. Vår specialitet är aluminiumgjutgods, vars användningsområden ständigt blir fler och fler. 

I dagsläget gjuter vi cirka 130 – 150 ton per år, och har kapacitet och tillstånd för 200 ton. 

Vi har fyra ugnar, varav tre är på 300 kg och en på 550 kg. De legeringar vi använder oss av är ENAB 42000 (härdbar), ENAB 43100 (härdbar), ENAB 46200 och B125.

Vi samarbetar med två olika modelltillverkare vilket gör att vi med lätthet kan hjälpa våra kunder att ta fram nya modeller.