Aluminiumgjutning

Aluminiumgjutning är den vanligaste metoden för att tillverka komponenter av aluminium, just för att den är så pass effektiv. Gjutning av aluminium har funnits i hundratals år och följer än idag samma grundprinciper, även om processen har moderniserats och precisionen och effektiviteten har ökat. 

Lättmetallverket är experter på aluminiumgjutning. Vi kan möta alla de krav marknaden ställer på ett gjuteri i Sverige när det kommer till framtagning av allt från enstaka prototyper till hela serier. 

Vi har kapacitet och tillstånd att sandgjuta 200 ton per år, och har en modern och effektiv produktion.

Vi är godkända enligt ISO 9001 och ISO 14001, och självklart medlemmar i Gjuteriföreningen.

Gjutning

Användningsområdena för aluminiumgjutgods blir allt fler. Detta är Lättmetallverkets specialitet.

Genom ett gediget hantverkskunnande och hög teknisk kompetens kan Lättmetallverket svara upp till alla de krav som marknaden ställer såväl när det gäller framtagning av prototyper som tillverkning av korta eller längre serier.

Lättmetallverket i Roslagen AB är ett sandgjuteri som enbart gjuter i blockformning med ren natursand. Vi har både maskinformning och handformning.

Vi åtar oss både prototyptillverkning, korta som långa serier.

Vi använder oss av 4st olika legeringar, var av 3st gör att värmebehandling.

ENAB 42000
ENAB 43100
ENAB 46200

Vi har 3st ugnar på 300kg och en på 550kg
Vi arbetar bara i kemisk bunden sand.