Modeller

LMV hjälper självklart till att ta fram nya modeller till kunderna om så önskas.

Vi arbetar med 2st olika modelltillverkare vilket i sin tur gynnar våra kunder.