Gjutning

Användningsområdena för aluminiumgjutgods blir allt fler. Detta är Lättmetallverkets specialitet.

Genom ett gediget hantverkskunnande och hög teknisk kompetens kan Lättmetallverket svara upp till alla de krav som marknaden ställer såväl när det gäller framtagning av prototyper som tillverkning av korta eller längre serier.

Lättmetallverket i Roslagen AB är ett sandgjuteri som enbart gjuter i blockformning med ren natursand. Vi har både maskinformning och handformning.

Vi åtar oss både prototyptillverkning, korta som långa serier.

Vi använder oss av 4st olika legeringar, var av 3st gör att värmebehandling.

ENAB 42000
ENAB 43100
ENAB 46200

Vi har 3st ugnar på 300kg och en på 550kg
Vi arbetar bara i kemisk bunden sand.